Arbeidsmarkt voortgezet onderwijs vlottrekken

Het sectorplan van de sociale partners in het voortgezet onderwijs moet de vastgelopen vo-arbeidsmarkt vlottrekken. Het plan is onlangs ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Recente analyses laten zien dat de arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs op slot zit. De totale werkgelegenheid in de sector neemt af, de werkloosheid loopt op, de instroom van (jongere) werknemers stagneert en  ouderen werken langer door.

Op regionaal niveau spelen vooral personele tekorten voor specifieke vakken/bevoegdheden en een personele overschotten voor andere vakken.

In het sectorplan staan drie maatregelen waarmee de sociale partners hopen op korte termijn 600 fte voor jonge afgestudeerde docenten te creëren en een impuls te geven aan duurzame inzetbaarheid. Met de maatregel  ‘Meer handen in de school’ krijgen schoolbesturen subsidie om additioneel pas afgestudeerde docenten aan te nemen.

De extra ruimte die hierdoor ontstaat, kan gebruikt worden om andere docenten taakverlichting of -verandering te bieden. Een school kan deze ruimte bijvoorbeeld gebruiken om jongere docenten beter te begeleiden bij de start van hun carrière.

De tweede maatregel ‘Vacatureruimte ten behoeve van jongeren’ moet ertoe leiden dat er meer banen komen voor jongeren door oudere werknemers werkvermindering aan te bieden. De derde maatregel biedt de mogelijkheid werknemers een loopbaanscan aan te bieden die past bij hun levensfase.

Schoolbesturen krijgen in een later stadium de mogelijkheid om eigen plannen in te dienen die bijdragen aan het oplossen van regionale arbeidsmarktknelpunten.

Meer informatie staat op de website van het Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds voortgezet onderwijs (Voion).

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl