Arbeidsvoorwaardennota 2005

De landelijke ontwikkelingen en de ontwikkelingen in de sector PO vragen een andere vormgeving van de arbeidsvoorwaarden. Lees verder

Het streven van de Werkgeversvereniging PO is erop gericht om gezamenlijk tot één visie en inzet te komen die werkgevers in het PO in staat stellen om een arbeidsvoorwaardenpakket te ontwikkelen dat ondersteunend is aan de uitdagingen waarvoor de werkgevers en hun organisatie komen te staan.

Deze visie staat beschreven in de arbeidsvoorwaardennota 2005, welke u als bijlage in de rechterkolom van dit artikel vindt.

Bijlagen