Arbocatalogus medio 2008 beschikbaar

Per 1 januari 2007 is de Arbowet gewijzigd. Daardoor hebben de sociale partners de mogelijkheid gekregen om per sector aparte afspraken te maken. Er is dus meer maatwerk mogelijk dan vroeger. De afspraken tussen de sociale partners worden vastgelegd in een Arbocatalogus. Uiterlijk in 2010 moet in principe elke sector een eigen Arbocatalogus hebben. Lees verder

De Arbocatalogus voor het primair onderwijs moet uiterlijk medio 2008 op internet beschikbaar zijn voor alle relevante partijen, zoals besturen, directies, arbocoƶrdinatoren en preventiemedewerkers. Bij het opstellen van de catalogus zal gebruik worden gemaakt van de kennis en expertise van TNO Kwaliteit van Leven.

Het Vervangingsfonds zal het ontwikkelingstraject begeleiden. Ook vertegenwoordigers uit het onderwijsveld zullen hiervoor worden benaderd. Hiermee willen de sociale partners ervoor zorgen dat de catalogus toepasbaar is en aansluit op de mogelijkheden in het veld.

De sociale partners zullen het onderwijsveld periodiek op de hoogte houden van de stand van zaken. De introductie van de Arbocatalogus zal medio 2008 gepaard gaan met een uitgebreide voorlichtingscampagne.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl