Arboscan-VO: instrument voor arbobeleid

Arbo-VO, het arboservicecentrum voor het voortgezet onderwijs, komt met een nieuw instrument voor risico-inventarisatie en evaluatie (ri&e): de Arboscan-VO. Vanaf 4 december is het gratis te downloaden vanaf www.arboscan-vo.nl. Lees verder

De Arboscan-VO is een digitaal instrument waarmee scholen vrij eenvoudig zelf hun arborisico’s kunnen inventariseren en analyseren. Met de uitkomsten kunnen ze  arbobeleid vaststellen en uitvoeren.

De nieuwe Arboscan-VO is een bewerking van de bekende Arboleider van het Vervangingsfonds. De vernieuwing en doorontwikkeling was nodig vanwege veranderingen in de wet- en regelgeving en om het gebruiksgemak te verhogen. Door slim gebruik te maken van de mogelijkheden die digitalisering en internet bieden is de Arboscan-VO een flexibel in te zetten instrument. 

Hoe werkt de Arboscan-VO?
Via www.arboscan-vo.nl kunt u een gebruikersnaam en toegangscode aanvragen. Vervolgens kunt u (of gebruikers die u zelf kunt autoriseren) beginnen met het invullen van de werkdocumenten en inventarisatielijsten die nodig zijn voor het actualiseren van de ri&e op uw school. Op basis van de uitkomsten en een risico-classificatie kunt u een plan van aanpak en een rapportage (voor de arbodienst) maken.  

Voor mensen die onder begeleiding van experts kennis willen maken met de Arboscan-VO organiseert Arbo-VO een kennismakingscursus. Meer informatie over de cursus vindt u op www.arbo-vo.nl (Actueel>Agenda)

Arbo-VO is een onafhankelijk kennis- en adviescentrum, met als doel de werkgevers in het voortgezet onderwijs te ondersteunen op het terrein van arbeidsomstandigheden, verzuim en re-integratie.

Informatie: Servicecenter Arbo-VO, 045-5796024.