Argumentenkaart en dvd over andere schooltijden

Het project Andere Tijden heeft twee tools ontwikkeld die scholen kunnen gebruiken voor een discussie over andere schooltijden. Het gaat om de Argumentenkaart Schooltijden, die de voors en tegens van de huidige schooltijden in beeld brengt, en de dvd ‘Ouders over schooltijden’. Lees verder

Beide producties zijn bedoeld om het gesprek aan te gaan met ouders, het team en de MR over een mogelijke aanpassing van de schooltijden. Alle schoolbesturen ontvangen deze maand een gratis exemplaar van de Argumentenkaart Schooltijden. Extra exemplaren kunnen worden nabesteld. De dvd wordt niet gratis toegestuurd, maar kan tegen betaling van 17,50 euro per stuk worden besteld. Het bestelformulier voor beide producten kunt u downloaden uit de rechterkolom.

Enquête en nieuwsbrief
Het project Andere Tijden houdt ook een enquête om te bepalen aan welke activiteiten in het kader van andere schooltijden behoefte bestaat. De enquête vindt u eveneens in de rechterkolom.

Daar staat tevens de septembernieuwsbrief van het project Andere Tijden, waarin meer informatie staat over de twee tools en de enquête. De nieuwsbrief gaat ook in op de haalbaarheid van de Parapluschool, een initiatief van het bij VOS/ABB aangesloten bestuur Proominent in Ede, en op de zogenoemde Vensterschool van het openbaar onderwijs in Groningen.

Andere Tijden is een samenwerkingsverband tussen VOS/ABB, de MOgroep Kinderopvang, het Kinderopvangfonds en de overkoepelende kinderopvangorganisatie BOink.

Informatie: Joop Vlaanderen, 06-22939671, jvlaanderen@vosabb.nl

Bijlagen