Arie Slob (CU): extra aandacht voor werkdruk

Fractieleider en onderwijsspecialist Arie Slob van de ChristenUnie (CU) in de Tweede Kamer wil van minister Ronald Plasterk van OCW extra aandacht voor de hoge werkdruk in het onderwijs. Daarbij moet hij alle facetten bekijken, eventueel ook een beperking van het aantal vakantiedagen. Lees verder

Beleidsmedewerker Steven Datema van fractieleider Slob spreekt een bericht in de Volkskrant tegen als zou de partij er al zeker van zijn een motie in te dienen, waarin de beperking van het aantal vakantiedagen centraal zal staat. Wel bevestigt hij tegenover VOS/ABB dat de CU-fractieleider bij Plasterk heeftFractieleider Arie Slob aangedrongen op extra aandacht voor de werkdruk, omdat die door veel onderwijsmensen als te hoog wordt ervaren. De ChristenUnie vindt dat Plasterk in het Actieplan LeerKracht te weinig oog heeft voor de werkdruk en eventuele maatregelen om die te verlagen. Afhankelijk van wat de minister tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting hierover meldt, overweegt de ChristenUnie een motie in te dienen.

‘Als het komt tot een motie, zullen we daarin de regering verzoeken om in overleg met het onderwijsveld te komen tot nadere handreikingen voor scholen om de werkdruk van docenten te verminderen’, aldus Datema. Tot die nadere handreikingen zou volgens hem ook een  vermindering van het aantal vakantiedagen kunnen behoren.

Minister Plasterk zei vlak na zijn aantreden al dat de werkdruk in het onderwijs omlaag kan als de vakanties korter worden. Dat leidde toen tot felle reacties van onder meer de Algemene Onderwijsbond (AOb). De kwestie ligt bijzonder gevoelig onder het personeel.