Asscher: niet marktaandeel, maar kwaliteit telt!

‘Een goed schoolbestuur laat zich niet voorstaan op marktaandeel, omzet of het formaat van het hoofdkantoor, maar op de ontwikkelingen in kwaliteit die het kan aantonen.’ Dat zegt de Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher (PvdA) in een interview met het onderwijsblad Didactief. Lees verder

Asscher lanceerde in 2008 in Amsterdam een grootschalig initiatief om de onderwijskwaliteit in Amsterdam fors te verbeteren. Dat stuitte toen op veel verzet van schoolbesturen in de hoofdstad. Zij verweten hem dat hij zich nog strenger opstelde dan de Inspectie van het Onderwijs.

Inmiddels zijn de verhoudingen tussen Asscher en de schoolbesturen in het primair onderwijs prima. 'Het leuke bij bestuurders in het basisonderwijs is dat de meeste voor de klas hebben gestaan. Ik merk, na het nodige gedoe in het begin, dat je elkaar dan eigenlijk heel goed verstaat in wat je wilt en wat je hoopt.'

Over het voortgezet onderwijs is Asscher nog erg kritisch: 'Kijk, als een schoolbestuur zich opeens college van bestuur gaat noemen, moet je oppassen. In het middelbaar onderwijs zie je dat nu heel veel gebeuren. Dat is een zorg: het corrumpeert.' Als voorbeeld noemt hij de grote problemen waarin de Scholengroep Amarantis belandde.

Het hele interview in het septembernummer van Didactief staat in de rechterkolom van dit bericht.

Bijlagen