Assurantiebelasting omhoog naar 9,7 procent

De assurantiebelasting gaat per 1 maart omhoog van 7,5 naar 9,7 procent. Dat is een gevolg van het Belastingplan van minister Jan Kees de Jager van Financiën. Zijn plan is vorige maand door de Eerste Kamer goedgekeurd. Lees verder

Het is mogelijk om het verhoogde tarief te omzeilen. Dat kan als uw polis een premievervaldatum heeft van voor 1 maart 2011. U kunt dan uw termijnbetaling omzetten in een jaarbetaling. De facturering van de jaarpremie moet dan wel voor 1 maart plaatsvinden. U kunt hierover contact opnemen met uw verzekeraar.

Het is echter de vraag of het voordeel van het op deze manier omzeilen van de belastingverhoging opweegt tegen het nadeel van het renteverlies dat u door betaling van de jaarpremie lijdt. Over het algemeen zullen de voor- en nadelen overigens niet erg groot zijn. Bij een premie van bijvoorbeeld 2000 euro gaat het netto slechts om enkele tientjes per jaar.

Meer informatie staat in het document van Aon in de rechterkolom van dit bericht.

Bijlagen