Atsma spoort scholen aan tot asbestinventarisaties

Staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu spoort onderwijsbesturen en gemeenten aan om in schoolgebouwen asbestinventarisaties te laten uitvoeren. De Tweede Kamer heeft eerder aangegeven dat er uiterlijk in juni 2012 voor alle scholen in Nederland een asbestinventarisatie aanwezig moet zijn. Lees verder

Atsma kwam donderdag met zijn oproep tijdens het Nationaal Asbest Feiten Congres in Utrecht. Uit tussentijdse resultaten van een enquête onder 9800 scholen blijkt dat 81 procent van de scholen waar een asbestinventarisatie heeft plaatsgevonden, asbest bevat. Dit percentage toont volgens Atsma de urgentie aan van een actieve asbestaanpak. ‘Er is geen reden voor paniekvoetbal, maar ik vind dat scholen vanuit hun verantwoordelijkheid moeten weten waar asbest zit als er verbouwd of gerenoveerd wordt. Risico’s moeten tot een minimum worden beperkt’, aldus de staatssecretaris.

VOS/ABB benadrukt dat asbestinventarisaties en het eventueel weghalen van dit kankerverwekkende bouwmateriaal niet alleen van belang zijn voor de gezondheid van leerlingen en personeel, maar ook om voor schoolbesturen juridische asbestrisico’s op langere termijn tot een minimum te beperken.

Als een bestuur bij een eventuele toekomstige claim van een asbestslachtoffer kan aantonen dat het de risico’s van het materiaal in kaart heeft gebracht en eventueel maatregelen heeft genomen om die risico’s weg te nemen, kan dit de positie van het bestuur aanmerkelijk verstevigen.

Klik hier voor meer informatie over de oproep van staatssecretaris Atsma.