Autochtone achterstandleerlingen raken verder achterop

Vooral leerlingen met een allochtone achtergrond hebben baat bij het onderwijsachterstandenbeleid. Autochtone achterstandsleerlingen raken over het algemeen verder achterop. Dit blijkt uit onderzoek van het Kohnstamm Instituut en bureau ITS in opdracht van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).
Lees verder

De uitkomst is opmerkelijk, gezien de verandering van de criteria voor de toekenning van gewichtengeld, zoals die in 2006 onder minister Maria van der Hoeven van OCW werd doorgevoerd. Haar gedachte was dat het goed voor achterstandsleerlingen op het platteland zou zijn als het gewichtengeld niet meer zou worden toegekend op basis van etniciteit (allochtoon), maar op basis van het (lage) opleidingsniveau van de ouders.  

Uit het onderzoek blijkt zelfs dat autochtone kinderen de afgelopen jaren slechter zijn gaan presteren. Onderzoekster Guuske Ledoux van het Kohnstamm Instituut laat in de media weten dat zij niet precies weet hoe dit komt. Als mogelijke oorzaken noemt zij te lage verwachtingen van leerkrachten, de geringe kwaliteit van relatief veel plattelandsscholen, opvoedings- en/of gedragsproblemen en financiële krapte. 

De onderzoekers maakten gebruik van toetsresultaten van tienduizenden leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs over de jaren 1994-2007. 

Klik hier voor meer informatie.