AVS: gemeenten en bso lastige combinatie

De samenwerking tussen de scholen en de gemeenten bij het realiseren van buitenschoolse opvang (bso) laat veel te wensen over. Dat concludeert de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), die zich baseert op een ledenonderzoek. Lees verder

Er deden 939 schoolleiders en bovenschools directeuren aan het AVS-onderzoek mee. Van hen geeft 39 procent aan dat ze van de gemeenten geen of weinig medewerking krijgen om de bso, die ze vanaf 1 augustus aanstaande moeten aanbieden, onderdak te krijgen. Veel gemeenten zouden aangeven dat ze te weinig geld hebben voor extra bso-huisvesting. Iets minder dan een kwart van de respondenten had positieve ervaringen met hun gemeente.

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt ook geconcludeerd dat veel schoolleiders en bovenschools directeuren tegen tegenstrijdige wet- en regelgeving aanlopen. Dat komt onder meer doordat de huisvestingsregels in de kinderopvang veel strenger zijn dan voor de scholen. Ook eisen van monumentenzorg veroorzaken vaak problemen.

De AVS wijst er ten slotte op dat investeringen in gebouwen doorgaans over 40 tot 60 jaar worden afgeschreven. Voor het adequaat inspelen op maatschappelijke veranderingen en daaruit voortvloeiende eisen zou deze termijn ingekort moeten worden tot maximaal 20 tot 30 jaar’, vindt de AVS.

Informatie: Gertjan van Midden, 0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl