AVS gispt kabinet over drang naar staatsonderwijs

Het kabinet stuurt aan op verkapt staatsonderwijs. Die beschuldiging uit voorzitter Ton Duif van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). Lees verder

Duif haalde vrijdag in zijn jaarrede tijdens het AVS-congres scherp uit naar het ministerie van OCW en de Inspectie van het Onderwijs.

Zo ging hij in op de bezuiniging van 300 miljoen euro op passend onderwijs, waar iedereen met een warm hart voor kwalitatief goed onderwijs voor alle kinderen fel tegen is. Een landelijke online petitie tegen de bezuiniging, die mede werd ondersteund door VOS/ABB, is ondertekend door ruim 160.000 mensen. Bovendien is er op verschillende plaatsen in het land massaal gedemonstreerd. Dit alles bleef tot nu toe zonder het gewenste resultaat. Wellicht dat de nieuw samen te stellen Eerste Kamer de bezuiniging op passend onderwijs nog kan tegenhouden.

Tevens hekelde Duif de forse bezuinigingen op de kinderopvang, jeugdzorg en gemeentelijke regelingen. ‘Wie hoor ik nog over de samenhang tussen school, gezin en straat? Dit kabinet is penny wise en pound foolish. Elke ontspoorde leerling die we laten gaan, kost de samenleving ruim 1,2 miljoen euro op life time’, zei de AVS-voorzitter.

Ook kritiseerde de AVS-voorzitter de toenemende toetsdrang. Volgens hem ‘toetst het onderwijs zich al suf’. Zijn opmerking past in het kader van de wens van minister Marja van Bijsterveldt van OCW om alle groepen 8 een centrale eindtoets te laten maken. ‘De alsmaar toenemende uniforme eisen die de inspectie aan de scholen stelt, krijgt zo langzamerhand het karakter van verkapt staatsonderwijs’, aldus Duif.