Balkenende: wij investeren in onderwijs!

Het kabinet vindt extra investeringen in onder meer het onderwijs belangrijker dan koopkrachtgroei. Dat heeft premier Jan Peter Balkenende gezegd tijdens de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer. Lees verder

Het kabinet meldt dat het 2 miljard euro extra uittrekt voor onderwijs, zonder er overigens expliciet bij te vermelden dat dit bedrag wordt uitgesmeerd over vier jaar. Per jaar gaat het dus om 500 miljoen euro extra. Ook andere posten krijgen extra geld, zoals het milieu.

De premier erkent dat deze extra investeringen ten koste gaan van koopkrachtgroei in tijden van economische voorspoed. Maar investeren in een goede toekomst, en daartoe rekent Balkenende onder meer het onderwijs, is volgens hem belangrijker.

De reacties vanuit het onderwijs op de OCW-begroting voor 2008 zijn over het algemeen erg negatief. Tijdens een bijeenkomst in Woerden op de dag na Prinsjesdag lieten leden van VOS/ABB weten dat ze ‘verbijsterd’ zijn over de begroting. Er móet geld bij, was de boodschap. Zie het onderste gerelateerde artikel in de rechterkolom.