BAPO bij overgang naar andere werkgever

De cao voor het primair onderwijs (CAO PO 2006-2008) bevat geen regels over de overdracht van gespaarde BAPO wanneer een werknemer van de ene naar de andere werkgever overstapt. Hieronder een advies van de Werkgeversvereniging Primair Onderwijs (WvPO). Lees verder

Met enige regelmaat ontvangt de WvPO vragen over de regelgeving over het meenemen van gespaarde BAPO. De CAO PO 2006-2008 regelt dit niet. Werknemers hebben geen rechtspositionele aanspraak op BAPO-tegoed.

De werkgever krijgt via de lumpsumbekostiging een bedrag van circa 2 procent voor flexibele BAPO. Dit bedrag is in principe bestemd voor de invulling van de vacature die door de BAPO ontstaat en niet voor degene die het BAPO-verlof spaart.

Werkgevers in het primair onderwijs kunnen er echter bij gebaat zijn mobiliteit te bevorderen. Als oudere werknemers die BAPO gespaard hebben, hun tegoed verliezen bij de overgang naar een andere werkgever, kan dit hun mobiliteit beperken.

De WvPO adviseert werkgevers om in voorkomende gevallen met elkaar afspraken (goodwill) te maken over de overname (van een gedeelte) van de gespaarde BAPO. Een andere mogelijkheid is om werknemers in de gelegenheid te stellen gespaarde BAPO alsnog op te nemen voor de datum van overgang.

Informatie: Hans van Willegen, 0348-405277, jvanwillegen@vosabb.nl