BAPO-model nader gespecificeerd

Het model ter bepaling van de hoogte van de voorzieningen BAPO en jubileum is op basis van gebruikerservaringen en andere reacties op twee punten aangepast. Het aangepaste model staat in de Toolbox op deze website. Lees verder

De twee aanpassingen zijn:

–    In het werkblad BAPO kunnen de BAPO-baten nu ook contant worden gemaakt;

–    In het werkblad jubilea zijn meer regels aangemaakt, waardoor meer personeelsleden kunnen worden opgevoerd.

Toelichting op de eerste aanpassing:

Voor het bepalen van de hoogte van de voorziening BAPO doet het bestuur de best mogelijke schatting. De accountants zullen deze ‘beste schatting’ toetsen.

Vanuit de controlepraktijk wordt echter vaak aangegeven dat bij het bepalen van de toekomstige BAPO-baten ook een disconteringsvoet op basis van de marktrente moet worden meegenomen. De disconteringsvoet wordt gebruikt om de huidige waarde van inkomsten in de toekomst te bepalen. De nu gehanteerde disconteringsvoet (2,5%) is gebaseerd op informatie van het ministerie. Deze mogelijkheid is in het model ingebouwd.

Het hanteren van een disconteringsvoet bij het schatten van de BAPO-baten geeft een duidelijk ander berekeningsresultaat. Deze verandering heeft echter geen consequenties voor de vermogenspositie, aangezien deze berekening alleen moet worden opgenomen in de toelichting op de jaarrekening  (veelal bij de niet uit de balans blijkende verplichtingen).

De hoogte van de voorziening BAPO moet namelijk op dezelfde wijze worden berekend, zoals u dat ook voor de jaarrekening 2007 heeft gedaan (bestendige gedragslijn).

Het bijgestelde instrument, versie e, staat in de mappen po en vo in de Toolbox 08-09.

Direct naar het instrument.

Informatie: Bé Keizer, 06-22939674, bkeizer@vosabb.nl of Reinier Goedhart, 06-30049660, rgoedhart@vosabb.nl