Barneveld wil openbaar voortgezet onderwijs

Onder de bevolking van Barneveld en directe omgeving bestaat de duidelijke wens voor een openbare school voor voortgezet onderwijs. Uit een representatieve behoeftepeiling blijkt dat zo’n school in de Gelderse gemeente op termijn kan rekenen op ongeveer 500 leerlingen. Nu is er in Barneveld nog geen openbare middelbare school. De resultaten van de behoeftepeiling zijn dinsdagmiddag bekendgemaakt tijdens een persconferentie in het Barneveldse gemeentehuis. Lees verder

De behoeftepeiling volgde op een initiatief van ouders, verenigd in de Initiatiefgroep OVO Barneveld, om een openbare vo-school van de grond te krijgen. De peiling ging gepaard met een grote publiciteitscampagne, die de aandacht trok van de lokale, regionale en landelijke media. VOS/ABB liet een poster maken met onder het motto ‘Kies voor keuze’ een groot ei, zodat iedereen in de pluimveegemeente kon zien dat ‘Barneveld broedt’ op openbaar voortgezet onderwijs. De poster werd door honderden leerlingen van openbare basisscholen in Barneveld en omgeving achter de ramen gehangen.

Kwestie leeft sterk!
Van de 4500 mensen in Barneveld en omgeving die in opdracht van de gemeente door het Nijmeegse bureau ITS voor de peiling werden benaderd, reageerde 55 procent. Dat is meer dan bij eerdere vergelijkbare peilingen van ITS elders in het land. Dit duidt erop dat de Barnevelders zich sterk bij de kwestie betrokken voelen. Het resultaat is dat ongeveer één op de zes ouders het liefst openbaar voortgezet onderwijs wil. Een groot deel van hen gaf aan zijn of haar kind vrijwel zeker op de openbare school voor voortgezet onderwijs te doen als die er komt. Dit betekent dat de gewenste vo-school op termijn kan rekenen op circa 500 leerlingen.

De bij VOS/ABB aangesloten besturen voor openbaar voortgezet onderwijs in Amersfoort, Harderwijk en Ede ondersteunen het ouderinitiatief. De Onderwijsgroep Amersfoort, het bestuur van de openbare scholengemeenschap De Amersfoortse Berg, staat in principe positief tegenover het stichten van een nevenvestiging, indien aan een aantal randvoorwaarden op het gebied van huisvesting en financiën is voldaan.

Volgende stappen
De komende tijd gaan alle betrokken partijen, waaronder de Initiatiefgroep OVO Barneveld, de Barneveldse onderwijswethouder Leen Verweij en de Onderwijsgroep Amersfoort, om de tafel om te bepalen welke volgende stappen er moeten worden genomen. VOS/ABB blijft de initiatiefgroep inhoudelijk en publicitair begeleiden.

De bekendmaking van de resultaten van de behoeftepeiling maakte al direct na de persconferentie media-aandacht los.

Klik hier voor berichtgeving op de website van de Volkskrant op 29 september. In de rechterkolom vindt u een bericht uit de papieren versie van de Volkskrant van 30 september;

Klik hier voor berichtgeving van Omroep Gelderland (29 september);

Klik hier voor berichtgeving in de Barneveldse Krant op dinsdag 29 september;

Klik hier voor berichtgeving in de Barneveldse Krant op woensdag 30 september;

Klik hier voor berichtgeving op de website Uit Barneveld (29 september);

Klik hier voor berichtgeving van Midland FM (30 september).

In de rechterkolom staan het onderzoeksrapport van ITS en een berekening over het leerlingenpotentieel in Barneveld.

Informatie: Ritske van der Veen, 06-22939677, rvanderveen@vosabb.nl

Bijlagen