Barneveld wil steun voor openbare vo-school

Met financiële steun van de rijksoverheid is het mogelijk om in Barneveld openbaar voortgezet onderwijs te realiseren. Daarmee kan in deze Gelderse gemeente voldoende onderwijskeus voor ouders en leerlingen ontstaan. Dat schrijven de gemeente Barneveld en VOS/ABB in een brief aan staatssecretaris Marja van Bijsterveldt. Lees verder

Ouders en leerlingen kunnen in de gemeente Barneveld kiezen tussen protestants-christelijk en reformatorisch voortgezet onderwijs. De Initiatiefgroep Openbaar Voortgezet Onderwijs (OVO) Barneveld, waarin ouders vertegenwoordigd zijn, vindt deze keuze te beperkt. Zeker in een gemeente die in de komende jaren wil groeien van 50.000 naar 70.000 inwoners mag openbaar voortgezet onderwijs niet ontbreken. De gemeente Barneveld vindt dit ook.

Daarom werd in 2009 met steun van de gemeente Barneveld door bureau ITS een behoeftemeting uitgevoerd. Daaruit kwam naar voren dat bijna 16 procent van de Barneveldse ouders voorkeur geeft aan openbaar voortgezet onderwijs. Dit signaal maakt duidelijk dat de keuzemogelijkheid in Barneveld nu inderdaad te beperkt is. Op basis van wettelijke procedures blijkt het echter vooralsnog niet mogelijk om een nieuwe vo-school te realiseren.

De Onderwijsgroep Amersfoort toonde zich bereid het Barneveldse initiatief te ondersteunen, maar dat bleek bij nader inzien voor deze financieel gezonde organisatie een te groot risico. Dit heeft te maken met het feit dat de financiële ondersteuning niet tijdelijk, maar structureel zou zijn. Het Amersfoortse bestuur blijft echter bereid om in een Barneveldse vo-school te investeren, mits de overheid mogelijkheden biedt tot structurele financiering. Daarvoor zou de rijksoverheid een uitzondering op de reguliere procedures moeten maken.

Dit was voor het college van B&W en de gemeenteraad van Barneveld alsmede voor VOS/ABB, die de initiatiefgroep van Barneveldse ouders begeleidt, reden om staatssecretaris Van Bijsterveldt van OCW te vragen om bestaande wettelijke uitzonderingen toe te kennen aan de Barneveldse situatie. Hiermee zou het voor de rijksoverheid mogelijk worden om de structurele financiering – de zogenoemde vaste voet – voor haar rekening nemen. Zo kan er ook voor ouders en leerlingen in Barneveld voldoende keus voor voortgezet onderwijs ontstaan.

De brief aan staatssecretaris Van Bijsterveldt staat in de rechterkolom van dit bericht.

Klik hier voor een bericht over deze kwestie in het Reformatorisch Dagblad.

Bijlagen