Barneveldse raad steunt initiatief openbaar onderwijs

De gemeenteraad van Barneveld heeft zich unaniem achter een motie geschaard om openbare scholengemeenschap De Amersfoortse Berg in de gelegenheid te stellen in de Gelderse gemeente een nevenvestiging te realiseren. Dit betekent volgens raadslid Monique Rosbergen van de plaatselijke politieke partij Pro ’98 dat de Amersfoortse Berg van harte welkom is in Barneveld. Lees verder

Pro ’98 had onderstaande motie ingediend:

De Raad, gehoord de beraadslaging, overwegende dat

– er uit onderzoek is gebleken dat er voldoende belangstelling is voor voortgezet openbaar onderwijs;

– de Amersfoortse Berg de intentie heeft uitgesproken in 2011 een nevenvestiging te beginnen in Barneveld;

spreekt als haar mening uit dat een aanvraag van de Amersfoortse Berg voor 2011 welwillend tegemoet zal worden getreden.

De motie kreeg steun van alle fracties, wat betekent dat er een volgende positieve stap is gezet naar de realisering van openbaar voortgezet onderwijs in Barneveld. Dit initiatief is afkomstig van een groep Barneveldse ouders. Het initiatief wordt inhoudelijk en publicitair begeleid door VOS/ABB en krijgt steun van Pro ’98.

In Barneveld is op dit moment slechts protestants-christelijk voortgezet onderwijs. Het ouderinitiatief heeft  tot doel om de keuzevrijheid van ouders in de van oorsprong (streng) christelijke Gelderse gemeente te vergroten.

In de rechterkolom staan eerdere berichten over dit onderwerp.

Informatie: Ritske van der Veen, 06-22939677, rvanderveen@vosabb.nl