Barneveldse wethouder steunt initiatief openbaar vo

Onderwijswethouder Leen Verweij (ChristenUnie) van de gemeente Barneveld staat achter het standpunt van VOS/ABB dat openbaar onderwijs vanzelfsprekend moet zijn. Hij laat dat weten in een brief naar aanleiding van een artikel in het blad Over Onderwijs over het initiatief voor openbaar voortgezet onderwijs in deze Gelderse gemeente. Lees verder

VOS/ABB ondersteunt een initiatief van ouders om in Barneveld een openbare school voor voortgezet onderwijs te realiseren. Tot nu toe is er in de Gelderse gemeente alleen christelijk vo. Openbare basisscholen zijn er wel.

Wethouder Verweij laat in zijn brief aan VOS/ABB weten dat hij bedenkingen heeft bij het artikel in Over Onderwijs over het Barneveldse initiatief. Zo weerspreekt hij de uitspraak van directeur Marianne Kuiper van openbare basisschool Het Startblok in Achterveld als zou de gemeente het idee voor een openbare vo-school ‘steevast van tafel hebben geveegd’. Hij noemt in dit kader de term ‘stemmingmakerij’.

Geld voor onderwijshuisvesting
Maar Verweij laat in zijn brief ook duidelijk weten het een goede zaak te vinden dat er momenteel in zijn gemeente een directe meting wordt verricht naar de behoefte aan openbaar voortgezet onderwijs. Hij benadrukt dat als die vraag voldoende is, het onderwijsaanbod in Barneveld daarop moet worden afgestemd. Verweij zal dan zijn best doen om geld beschikbaar te stellen voor onderwijshuisvesting, zo laat hij aan VOS/ABB weten. Hij is het eens met de stelling van VOS/ABB dat openbaar onderwijs ‘vanzelfsprekend moet zijn’.

De wethouder schrijft verder in zijn brief dat er een negatieve reactie kwam op een eerder verzoek van de gemeente aan het openbaar voortgezet onderwijs in Ede om in Barneveld een nevenvestiging te beginnen. Hier laat hij echter de huidige ontwikkelingen onvermeld, waarin duidelijk is dat het openbaar vo in Ede, Harderwijk en Amersfoort gezamenlijk de intentie heeft uitgesproken het Barneveldse initiatief te steunen. De bij VOS/ABB aangesloten openbare vo-school De Amersfoortse Berg neemt hierbij het voortouw.

De brief van wethouder Verweij staat in de rechterkolom van dit bericht.

Klik hier voor het artikel in Over Onderwijs.

Informatie: Ritske van der Veen, 06-22939677, rvanderveen@vosabb.nl

Bijlagen