Basisonderwijs staat achter focus taal & rekenen

Een overgrote meerheid van de schoolbestuurders, schoolleiders en leraren in het basisonderwijs vindt het goed dat er extra aandacht is voor rekenen en taal. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van OCW. Lees verder

Staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW heeft de resultaten van een onderzoek over de Kwaliteitsagenda Primair Onderwijs aan de Tweede Kamer gestuurd. Uit het onderzoek blijkt dat driekwart van de ondervraagde leraren de focus op taal en rekenen als goed of zeer goed beoordeelt.

Onder schoolbestuurders en -leiders is het percentage nog hoger: 83 respectievelijk 84 procent. Dijksma is blij met de uitkomsten van het onderzoek, zo meldt ze op de website van haar ministerie: ‘Taal- en rekenonderwijs is het fundament van goed onderwijs. Extra aandacht ervoor kan alleen als leraren er het belang van inzien. Ik ben blij dat uit het onderzoek blijkt dat dat ook zo is. Zo kan een generatie kinderen opgroeien met een stevige taal- en rekenbasis voor de toekomst.’

Klik hier voor het onderzoeksrapport.