Basisscholen gaan vooruit met taal en rekenen

Leerlingen van basisscholen die afgelopen tijd via speciale verbetertrajecten gericht aan de slag zijn gegaan met taal en rekenen, boeken betere resultaten. Dit meldt het ministerie van OCW. Lees verder

Het ministerie baseert zich op een monitor over het schooljaar 2010-2011, die de Inspectie van het Onderwijs op verzoek van de PO-Raad heeft uitgevoerd. Circa 1800 basisscholen namen de afgelopen drie jaar deel aan taal- en rekenverbetertrajecten. Voor het tweede jaar op rij zijn de resultaten op de tussentoetsen begrijpend lezen en rekenen van de deelnemende scholen verbeterd, meldt OCW.

Ook is het percentage taalzwakke en rekenzwakke scholen gedaald ten opzichte van het startjaar 2008-2009. Ongeveer de helft van de deelnemende scholen stond bij aanvang van de verbetertrajecten te boek als taalzwak of rekenzwak. In het schooljaar 2010-2011 is dit volgens de monitor gedaald tot een kwart.

Klik hier voor een uitgebreider bericht op de website van het ministerie van OCW.

Klik hier voor de Monitor verbetertrajecten taal en rekenen.