Bassischolen krijgen ‘groep nul’ tegen taalachterstand

Met ingang van het nieuwe schooljaar krijgen 30 Rotterdamse basisscholen een zogeheten groep nul. Dat is een klas voor peuters met een taalachterstand. Het plan wordt gepresenteerd als nieuw, maar verspreid over het land werken basisscholen al met dergelijke groepen. Lees verder

Minister Marja van Bijsterveldt van OCW en de Rotterdamse onderwijswethouder Hugo de Jonge maakten dinsdag bekend dat er voor peuters met taalachterstanden ‘groepen nul’ komen. De gemeente Rotterdam trekt hier 18 miljoen euro voor uit.

Vliegende start
Op de website van het ministerie van OCW gaat Van Bijsterveldt in op het nut van deze groepen: ‘Voor deze leerlingen en hun ouders is het van groot belang dat ze een vliegende start in plaats van een valse start maken in het basisonderwijs. En voor meesters en juffen en andere klasgenootjes op de basisschool heeft dit ook grote voordelen. Alle betrokkenen hebben hier profijt van’, aldus Van Bijsterveldt.

Ook de PO-Raad reageert verheugd. ‘Het is belangrijk dat taalachterstand zo vroeg mogelijk wordt gesignaleerd en wordt aangepakt. Dat gaat bij de jonge kinderen natuurlijk spelenderwijs waarbij ze in aanraking komen met letters en woorden. Daarnaast is het belangrijk om de kinderen veel voor te lezen. De ouders spelen daarbij ook een belangrijke rol’, zo meldt de sectororganisatie.

Sceptisch
De pedagoge Elsie Sloot van de GGD Rotterdam-Rijnmond reageert bij RTV Rijnmond sceptisch op de maatregel. Zij wijst erop dat het goed is om kinderen zo jong mogelijk in contact te laten komen met de Nederlandse taal, maar peuters vanaf 2,5 jaar zijn volgens haar nog niet toe aan instructieleren.

De maatregel volgt op het advies ‘Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool’, dat de Onderwijsraad vorig jaar presenteerde.

Niet nieuw
De ‘groepen nul’ worden gepresenteerd als een nieuw initiatief, maar verspreid over het land werken verscheidene scholen al met dergelijke groepen. Het eerste nummer van het gezamenlijke magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs besteedde aandacht aan het taalonderwijs aan peuters door openbare basisschool Ravenstein in Vlissingen.

In het februarinummer van School! komt een artikel over het Rotterdamse initiatief. Wethouder De Jonge komt hierin aan het woord. Ook heeft School! gekeken hoe openbare basisschool Sterrendonk in Oosterhout nu al onderwijs aan peuters verzorgt. Het magazine nam tevens een kijkje bij obs Catamaran, een van de Rotterdamse basisscholen die een ‘groep nul’ krijgen.

Abonnement School!
Het februarinmmer van School! wordt binnenkort toegestuurd aan alle leden van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs en de overige abonnees.

Als u nog geen abonnement op School! hebt en het blad graag wilt ontvangen, kunt u uw naam en adresgegevens mailen aan welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement School!’.

Een jaarabonnement op School! kost slechts 18,50 euro!