Bedrijfsleven vreest verdere leegloop technisch vmbo

MKB-Nederland, VNO-NCW en de Stichting Platforms VMBO maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het technisch vmbo. In een manifest, dat dinsdag is aangeboden aan de Tweede Kamer, staat dat er maatregelen nodig zijn.
Lees verder

Het bedrijfsleven is bang dat door het afnemende aantal leerlingen complete technische afdelingen van vmbo’s moeten worden gesloten. ‘En dat terwijl de vraag van het bedrijfsleven naar opgeleid en deskundig technisch personeel de komende jaren alleen maar zal toenemen. Berekend is dat in 2014 al een tekort zal optreden van ruim 38.000 technische vmbo’ers’, zo melden MKB-Nederland, VNO-NCW en Platforms VMBO. 

Om hun zorgen kracht bij te zetten, heeft MKB-voorzitter Hans Biesheuvel namens de drie organisaties een manifest aangeboden aan de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs. In dit manifest staat wat nodig is om het tij te keren. Biesheuvel werd vergezeld door 20 leerlingen van het technisch vmbo.

Klik hier voor het manifest.

Klik hier voor een uitzending van de actualliteitenrubriek EenVandaag, waarin het tekort aan technische vmbo’ers wordt belicht.