Begin op tijd aan invoering FUWA!

Schoolbesturen hebben nog zeven maanden de tijd om afspraken te maken over de invoering van de FUWA in het primair onderwijs Lees verder

In artikel 5.3 van de CAO PO 2006-2008 staat dat de werkgever vóór 1 augustus 2008 met de PGMR afspraken moet maken over de samenstelling van het functieboek (lid 1) en over het functiebouwwerk (lid 2). Met name het opstellen van het functieboek vergt tijd.

VOS/ABB adviseert besturen die nog geen actie hebben ondernomen, zo spoedig mogelijk aan de slag te gaan om niet in tijdnood te komen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl