Begroting 2011: Onderwijs toch fors gekort

VOS/ABB is onaangenaam verrast door een bezuiniging van 235 miljoen euro op het onderwijs. Hoewel koningin Beatrix in de Troonrede zei dat het onderwijs bij de bezuinigingen in 2011 zou worden ontzien, blijkt het kabinet er toch fors op te korten. Lees verder

Het gaat het om de zogenoemde enveloppenmiddelen voor OCW. Voor 2011 is het een bedrag van 235 miljoen euro dat niet wordt uitgekeerd. Dit brengt met zich mee dat tijdelijke projecten voor het onderwijs in 2011 niet van de grond zullen komen. Dit tast het innovatievermogen van het onderwijs aan.

Projecten die met enveloppenmiddelen worden betaald, of liever gezegd werden betaald, waren altijd bedoeld om het onderwijs te verbeteren. Gelukkig zal bijvoorbeeld het al lopende project om het aantal zeer zwakke scholen terug te dringen, ook in 2011 voortgang vinden. Voor dit en ook voor een aantal andere projecten zijn al beschikkingen afgegeven.

Een andere ontwikkeling in de begroting is de al eerder uitgelekte bezuiniging op de kinderopvang. Ouders gaan voor de opvang fors meer betalen. Er wordt volgend jaar 230 miljoen euro mee bezuinigd. Met een deel van dat geld, zo staat in de Miljoenennota, wordt een gat in de onderwijsbegroting gedicht. 

In feite komt het erop neer dat ouders die behoefte hebben aan (buitenschoolse) opvang, gaan meebetalen aan het onderwijs voor hun eigen kinderen en leeftijdgenoten die niet naar de opvang gaan. VOS/ABB beschouwt dit als een cynische wijze van begroten.