Begroting: leidraad en controlemiddel

Een begroting is de beleidsmatige en cijfermatige neerslag van de interne afspraken rond de herkomst en besteding van de verwachte middelen. De begroting dient als leidraad en controlemiddel voor iedereen die binnen en buiten de organisatie bij het beleid en het beheer zijn betrokken. Lees verder

Het uitgebreide artikel in de rechterkolom van dit bericht gaat uitgebreid in op de vele soorten begrotingen die er zijn en op hun functie.

Voor het opstellen van de (meerjaren)begroting heeft VOS/ABB diverse instrumenten ontwikkeld. Deze instrumenten kunt u vinden in de toolbox.

Informatie: Reinier Goedhart, 0348-405220, rgoedhart@vosabb.nl; Bé Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl; Geke Lexmond, 0348-404815 of glexmond@vosabb.nl

Bijlagen