Begroting OCW bestaat uit los zand

De onderwijsbegroting voor volgend jaar is niet meer dan een opsomming van allerlei afzonderlijke beleidsmaatregelen. Als er al sprake zou zijn van intelligent design, dan mist VOS/ABB dat in ieder geval in deze begroting van minister Van der Hoeven. Lees verder

Met 300 miljoen euro schijnen de problemen met de praktijklokalen in het vmbo, VSO en de brede scholen te worden opgelost. Voor het overige worden links en rechts wat bedragen en plannen genoemd, zonder dat er sprake is van ook maar enige samenhang vanuit een heldere visie. De minister heeft het cement tussen de bouwstenen vergeten. In feite bestaat de begroting alleen maar uit los zand.

Het cement dat de minister heeft vergeten, is bijvoorbeeld van het grootste belang om een aantrekkelijke werkomgeving te creëren. Waar het onderwijs behoefte aan heeft, zijn meer ondersteuning van leraren door bijvoorbeeld onderwijsassistenten en betere hulp voor kinderen met leer- en opvoedingsproblemen. Ook mist VOS/ABB een structureel arbeidsmarktbeleid, waarmee OCW het groeiende tekort aan leerkrachten een halt kan toeroepen.

Met haar plan om pabo’ers om te scholen en te laten stromen naar het vmbo, verschuift de minister het probleem alleen maar van het voortgezet naar het primair onderwijs. Het is nooit goed om het ene gat met het andere te vullen. Er moet duidelijk veel meer gebeuren om leraren aan het werk te houden en te krijgen. Een goede cao is maar een onderdeel van een veel groter bouwwerk. 

Ook moet er meer ruimte komen voor bestuur en management, bijvoorbeeld in de vorm van een vergoeding voor kwaliteitsmedewerkers. Goed onderwijs voor alle kinderen is bovenal gebaat bij een samenhangend proces voor een verdere professionalisering van personeel, de innovatieagenda van de scholen en verantwoording aan de omgeving.

Deze begroting maakt één ding duidelijk: VOS/ABB zal zich in politiek Den Haag hard moeten blijven maken voor structurele oplossingen voor de problemen waarmee de onderwijssector te kampen heeft. Kortom: het huidige hapsnapbeleid dat vanuit de Haagse Hoftoren over de onderwijswereld neerdaalt, biedt nauwelijks perspectieven.

Philip Geelkerken