Bekostiging onderwijsbegeleiding

Per 1 januari 2008 zal de tweede en laatste fase van de wijziging van de rijksbekostiging van de onderwijsbegeleiding plaatsvinden. Per 1 augustus 2006 is de eerste fase doorgevoerd. Daarbij is de helft van de bekostiging van het Rijk naar de scholen gegaan. De andere helft bleef toegekend worden aan de onderwijsbegeleiding zelf. Lees verder

Het bedrag per leerling dat in het schooljaar 2006-2007 aan de scholen werd toegekend, bedroeg 19,73 euro als onderdeel van het bedrag per leerling in het budget personeelsbeleid. De bedragen zijn met 0,63% geïndexeerd naar 2007-2008. Voor dit afzonderlijke bedrag betekent dit dus een verhoging naar 19,85 euro.

In het overleg is gemeld dat de indexering over 2006 (zie de websitepublicatie van CFI van 12 september 2006) tot 1 januari 2008 toegerekend gaat worden naar de begeleidingsdiensten en dat inderdaad met ingang van 1 januari 2008 het totale budget naar de scholen/besturen gaat, inclusief de btw-verhoging over dat deel van het budget dat nog niet verhoogd was met de 19% btw-opslag. De redenering erachter is dat het op deze wijze het eenvoudigst uitgewerkt wordt, omdat het budget vanaf 1 januari 2008 ook pas vanaf die datum beschikbaar is.

Enig rekenwerk laat zien dat de verhoging met de btw-aanpassing voor de helft van het bedrag ertoe leidt dat het bedrag per leerling van bijna 20 euro naar zo’n 41 euro zal gaan. Dan is nog geen rekening gehouden met de aangekondigde verhoging van het btw-tarief van 19 naar 20%.

De verwachting is dus dat het bedrag per leerling in het budget personeelsbeleid in verband met de onderwijsbegeleiding verhoogd wordt voor het basisonderwijs met zo’n 21 euro per leerling. Dat is dan wel gerekend op jaarbasis. Voor de periode van januari tot en met juli (7 maanden) betreft het dan een bedrag van ruim 12 euro.

Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl