Bekostiging visueel gehandicapte leerling

De meldingsprocedure voor aanvullende bekostiging voor begeleiding van visueel gehandicapte leerlingen in het reguliere voortgezet onderwijs is opnieuw ingevoerd. Ook de bijbehorende regeling, die officieel per 1 augustus 2008 zou vervallen, blijft bestaan, waarbij de bedragen zijn aangepast. Lees verder

Het was de bedoeling om vanaf de teldatum 1 oktober 2007 via de reguliere leerlingtelling met behulp van het persoonsgebonden nummer ook de bekostiging van de visueel gehandicapte leerling met ingang van 1 januari 2008 te bekostigen. Dit bleek echter niet uitvoerbaar. In de gegevensset van het onderwijsnummer is geen afzonderlijke indicatie opgenomen, waardoor de oude regeling gereanimeerd moest worden.

Daarom worden de geldende regels via deze regeling verlengd, waarbij de bedragen zijn aangepast. Inhoudelijk is de regeling niet veranderd.

Informatie: Helpdesk 0348 405250 van 08.30 tot 12.30 uur; helpdesk@vosabb.nl.