Belang van bestuur en management onderschat

Het onderwijs moet af van de aanname dat aandacht voor sturing, leiderschap en organisatie verspilde moeite is. Daarmee reageren lector Frans de Vijlder van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen en zijn HAN-collega Hans van Gansewinkel in ScienceGuide op een van de uitkomsten van de Onderwijsagenda van de Volkskrant. Lees verder

Een van de uitkomsten van de peiling van de Volkskrant is dat organisatorische rompslomp steeds vaker het gewone lesgeven zou belemmeren. Vijlder en Van Gansewinkel noemen het veelzeggend dat veel mensen die aan de Onderwijsagenda meededen ‘de onderwijsgevende op de troon zetten en de bestuurders en managers afserveren’. Ze zeggen ook dat minister Ronald Plasterk van OCW daar ‘op zijn slechtere dagen’ aan meedoet, ‘evenals de vakbonden en single issue clubs als Beter Onderwijs Nederland’.

Vijlder en Van Gansewinkel benadrukken dat dit een eenzijdige benadering is. De twee pleiten ervoor om van ‘managementschaamte’ naar ‘organiseertrots’ te gaan. Daarbij baseren zij zich onder meer op aanbevelingen van de Onderwijsraad. Het is volgens hen belangrijk voor het onderwijs dat onderwijsgevenden en managers de handen ineenslaan.

Frans de Vijlder is lector governance en innovatiedynamiek aan de HAN. Van Gansewinkel is aan diezelfde hogeschool directeur van het onderwijsadviesbureau Interstudie NDO. Tevens is hij voorzitter van de raad van toezicht van de bij VOS/ABB aangesloten Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht.

Klik hier voor het artikel ‘Weg met de managementschaamte’ op de website van ScienceGuide.