Belgische scholen gaan lesgeven in levensbeschouwing

België gaat in het voortgezet onderwijs de godsdienstlessen vervangen door lessen levensbeschouwing, waarin aandacht wordt besteed aan verschillende godsdiensten. Doel is leerlingen te leren mensen met een andere levensbeschouwing te begrijpen en met hen samen te werken. Lees verder

Dit berichten Belgische kranten, waaronder de toonaangevende De Standaard. De inspecteur-adviseurs van alle erkende godsdiensten in België zouden dit met elkaar hebben afgesproken. 

Tot nu toe kregen leerlingen in katholieke Belgische scholen alleen maar katholiek godsdienstonderwijs, maar in de toekomst zal de leerkracht daar nu de dialoog moeten aangaan over andere levensbeschouwingen. Doet hij dat niet, dan kan hij daarvoor op de vingers worden getikt.

Doorbraak
Volgens de inspecteur-adviseurs, die het initiatief namen tot deze maatregel, is er sprake van een doorbraak. Tot nu toe bewaakten de diverse levensbeschouwingen hun eigen inhoud. Nu worden ze verplicht zich open te stellen.

‘Kinderen moeten een eigen, open identiteit vormen met respect voor de anderen. Zo dragen de levensbeschouwelijke vakken ertoe bij dat de samenleving toleranter en democratischer wordt, ook al zijn het geen lessen maatschappijleer’, aldus een van de inspecteur-adviseurs in De Standaard.

Aanleiding voor deze doorbraak is de maatschappelijke druk op de kerken om meer openheid te tonen, en de bezorgdheid over toenemende radicalisering.