Beloningsleidraad VO-raad ligt in de prullenbak

De wetgever heeft een streep gehaald door de beloningsleidraad van de VO-raad. Dat blijkt uit een brief van demissionair staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW aan de Tweede Kamer. Lees verder

De sectororganisatie van werkgevers in het voortgezet onderwijs had de beloningsleidraad in 2008 opgesteld, specifiek voor bestuurders in een raad-van-toezichtmodel. De beloning van deze bestuurders zou volgens de leidraad aanmerkelijk hoger mogen zijn dan de cao-salarissen voor vergelijkbare functionarissen. De staatssecretaris, die zich in 2008 al kritisch uitliet over de leidraad, merkt op dat die tot stand kwam zonder overleg met de werknemersorganisaties.

Van Bijsterveldt vervolgt in haar brief aan de Kamer dat met de inwerkingtreding van de Wet goed onderwijs en goed bestuur op 1 augustus jongstleden de beloningsleidraad feitelijk geen waarde meer heeft. Dat heeft te maken met het feit dat in de nieuwe wet is vastgelegd dat bestuurders met een arbeidsovereenkomst of akte van aanstelling tot het personeel behoren en daarmee onder de cao-bepalingen vallen.

Het bovenstaande kan worden gezien als een overwinning van de onderwijsvakbonden. Zij hebben altijd gezegd dat met de beloningsleidraad van de VO-raad het risico aanwezig was dat er te veel geld naar bestuurders zou gaan. Ook de Tweede Kamer had direct al in 2008 ernstige vraagtekens bij de leidraad geplaatst. Het afwijzende standpunt van de bonden en een deel van de Kamer en de huidige brief van de staatssecretaris waarin de VO-raad naar de prullenbak wordt verwezen, passen in de maatschappelijke kritiek op de beloning van topbestuurders in andere sectoren, zoals het hoger onderwijs, de gezondheidszorg en de volkshuisvesting. 

De brief van de staatssecretaris staat in de rechterkolom van dit bericht.

Informatie: Klaas te Bos, 06-22939649, ntebos@vosabb.nl

Bijlagen