Benchmarkonderzoek naar exploitatiekosten scholen

Het bureau Hevo voert opnieuw een benchmarkonderzoek uit naar de exploitatiekosten van schoolgebouwen. Deelname aan het onderzoek is gratis. Lees verder

Weet u hoe uw school in 2008 presteerde op gebied van exploitatie? Deelname aan het benchmarkonderzoek naar exploitatiekosten van schoolgebouwen kan u helpen om op deze vraag antwoord te krijgen. VOSABB-partner Hevo voert opnieuw dit onderzoek uit in het primair en voortgezet onderwijs.  

Het in 2007 uitgevoerde onderzoek in het primair en voortgezet onderwijs heeft aangetoond dat het veel scholen niet lukt om een sluitende materiële exploitatie te krijgen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft dit onderzoek integraal opgenomen in het handboek Onderwijshuisvesting.

Om conclusies te kunnen trekken voor het hele onderwijs, is het zeer belangrijk dat door middel van een breed uitgevoerd benchmarkonderzoek regelmatig de exploitatiekosten voor het po en vo in kaart worden gebracht.

Wilt u met uw school deelnemen aan het benchmarkonderzoek exploitatiekosten van schoolgebouwen 2008? Stuur dan een e-mail naar info@hevo.nl of neem contact op met Willem-Jan Adriaanssen: 073-6409511.