Benchmarkonderzoek naar exploitatiekosten

Adviesbureau HEVO doet ook dit jaar een benchmarkonderzoek naar exploitatiekosten in het primair en voortgezet onderwijs. Ook uw school kan (gratis) aan dit onderzoek meedoen. Lees verder

In 2009 hebben ruim 250 scholen via HEVO gratis inzicht gekregen in hun financiële prestaties en deze kunnen toetsen aan collega-scholen in dezelfde onderwijssoort. Uit het onderzoek over 2008 bleek opnieuw dat het veel scholen niet lukt om een sluitende materiële exploitatie te krijgen.

NOVA besteedde in maart van dit jaar aandacht aan het onderzoek, met als resultaat dat er meer politieke aandacht voor dit probleem ontstond. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft het benchmarkonderzoek integraal opgenomen in het Handboek Onderwijshuisvesting.

Adviesbureau HEVO voert het benchmarkonderzoek jaarlijks uit voor scholen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Om betrouwbare conclusies te trekken is het zeer belangrijk dat veel scholen hun exploitatiegegevens beschikbaar stellen. Vooral onder brede scholen, vmbo’s en praktijkscholen is een grotere deelname noodzakelijk.

Met uw deelname helpt u dus niet alleen uzelf, maar de hele sector. Deelname is gratis. De eigen tijdsbesteding beslaat circa 1 uur per school.

Aanmelden kan via benchmark@hevo.nl of www.hevo.nl