Benut onderwijsassistenten voor bso

Er moeten meer personeel en huisvesting komen om het tekort aan buitenschoolse opvang (bso) tegen te gaan. Dat is de reactie van manager Verenigingszaken Joop Vlaanderen van VOS/ABB op een pleidooi van de Bond KBO om ouders meer op woensdag en/of vrijdag te laten werken, omdat er op die dagen over het algemeen geen tekort is aan bso. Vlaanderen pleit ervoor om werkloze onderwijsassistenten voor de bso in te zetten. Lees verder

De Bond KBO vindt dat ouders die hun kinderen naar de bso brengen ‘ook zelf verantwoordelijkheid moeten nemen bij het oplossen van de wachtlijsten’. De katholieke zusterorganisatie van VOS/ABB wijst erop dat uit onderzoek van de Taskforce BSO blijkt dat de capaciteit op woensdag- en vrijdagmiddag niet volledig benut wordt. ‘Wanneer ouders zouden kiezen voor deze tijdstippen, zijn er naggenoeg geen wachtlijsten meer’, zo meldt de Bond KBO.

Joop Vlaanderen van VOS/ABB laat in een reactie weten niet te geloven in ‘lapmiddelen’. Volgens hem moeten er structurele oplossingen komen voor het personeels- en huisvestingstekort. Zo noemt hij de inzet van onderwijsassistenten. ‘Daarvan lopen er nu ongeveer 2500 werkloos rond’, aldus Vlaanderen. Zijn reactie is overgenomen door de Volkskrant, die op basis van de oproep van de Bond KBO een artikel over de bso-problematiek heeft gepubliceerd.

De oproep van de Bond KBO en de reactie van Joop Vlaanderen komen vlak voor de presentatie van de aanbevelingen van de Taskforce BSO onder leiding van oud-staatssecretaris Bruno Bruins van OCW. De taskforce onderzocht de problemen in de bso in opdracht van staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW. De Tweede Kamer eist van haar dat ze de bso-tekorten voor de herfstvakantie oplost. De eis van de Kamer wordt door velen als een onmogelijke opdracht gezien.

Uit onderzoek van de MOgroep blijkt dat ongeveer 13 procent van de basisschoolleerlingen op een wachtlijst voor bso staat en dat er een tekort is van 1100 locaties en 8000 personeelsleden.

Informatie: Anna Schipper, 0348-404807, aschipper@vosabb.nl