Beoogd voorzitter PO-Raad wil artikel 23 opblazen

De beoogd voorzitter van de PO-Raad, Rinda den Besten, wil het duale onderwijsbestel afschaffen en overgaan tot het ontzuilde concept ‘school’. Dat zei ze in 2009 tijdens het jaarcongres van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO). Lees verder

Ze bracht grondwetsartikel 23 over de vrijheid van onderwijs in verband met de inspanningen voor meer onderwijskwaliteit. Ze wees er destijds als Utrechts onderwijswethouder op dat het als gevolg van artikel 23 voor de overheid ondoenlijk is om een slechte school te sluiten.

De totstandkoming van artikel 23 in 1917 was destijds een politieke ruil tussen de liberalen (algemeen kiesrecht voor mannen) en de christelijke partijen (vrijheid van onderwijs). ‘Mooie ruil zou je zeggen, was toen ook zo, maar ik ben er klaar mee’, aldus Den Besten toen. ‘Driekwart van de basisscholen in Nederland is bijzonder, protestant, katholiek, reformatorisch, islamitisch etc. Maar de zuilen bestaan in Nederland al lang niet meer: op de katholieke scholen in de grote stad zitten meer moslimkinderen dan vrienden van de paus. En wat is eigenlijk protestants rekenen?’

Wat de vrijheid van onderwijs volgens haar ook oplevert, is dat bijzondere scholen kinderen op grond van religieus geïnspireerde argumenten mogen weigeren. ‘Een gemeente mag met scholen hierover best afspraken maken, maar besturen die niet mee willen werken, zijn onaantastbaar. Dat hele artikel 23 is daarmee verworden tot een onverantwoord experiment met onze kinderen.’

Den Besten gaf bij de VOO duidelijk aan dat zij voorstander is van het ontzuilde concept ‘school’. Volgens dat concept zijn er geen openbare en bijzondere scholen meer, maar alleen ‘scholen’, die algemeen toegankelijk zijn. Om dat te bereiken moet volgens Den Besten ‘de grote deal van 1917 worden opgeblazen.’