Beperkte formatie bedreigt ook academische pabo’ers

Schoolleiders en -bestuurders betwijfelen of ze genoeg ruimte in de formatie hebben om academisch geschoolde pabo’ers vast te houden. Dat blijkt uit onderzoek op initiatief van het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs. Lees verder

Uit het onderzoek komt naar voren dat studenten van academische pabo's gemotiveerd zijn en een extra bijdrage aan het onderwijs willen leveren, bijvoorbeeld als methodeontwikkelaar of onderzoeker. Zij hebben een hoog denkniveau en een kritische en analytische blik. Ook pakken zij zaken snel op en hebben het vermogen tot zelfreflectie.

Hun onderzoeksvaardigheden passen goed bij actuele ontwikkelingen als opbrengstgericht werken en passend onderwijs. De conclusie is dan ook dat academische pabo'ers van meerwaarde zijn voor de basisschool. Dit jaar studeert de eerste lichting af.

Te weinig formatie
Schoolleiders en schoolbestuurders betwijfelen echter of er genoeg ruimte in de formatie is om de academisch geschoolde studenten vast te houden voor het onderwijs en te laten doorgroeien naar een hogere functie. Zij willen hun graag uitdagend werk aanbieden, maar het is de vraag of daarvoor voldoende taken voorhanden zijn.

De twijfel over het behoud van de academische pabo'ers sluit aan bij een recent onderzoek in opdracht van CPS. Uit dat onderzoek blijkt dat onderwijsmanagers in 2013, net als in de voorgaande jaren, zich genoodzaakt zien te bezuinigen op de formatie.

Feminisering niet gestopt
Het onderzoek naar de academische pabo's wijst ook uit dat die er niet toe leiden dat meer jongens voor werk in het basisonderwijs kliezen. Naar schatting 600 studenten ronden de komende jaren hun opleiding af. Ruim zeven 7% van hen is man. Dat is minder dan verwacht en ook minder dan op de reguliere pabo, waar gemiddeld 19% van de studenten man is.

Klik hier voor het rapport 'Effectieve inzet academisch gevormde leerkrachten po'.