Beslisschema toont criteria Inspectie

De Inspectie van het Onderwijs heeft een beslisschema opgesteld, waaruit af te lezen is welke criteria worden gehanteerd bij de beoordeling van scholen. Hieruit blijkt duidelijk dat niet alleen naar eindopbrengsten wordt gekeken. Lees verder

De Inspectie werkt aan de hand van het Toezichtkader PO 2005. In dit toezichtkader is een basisset van indicatoren beschreven. Ook zijn er normindicatoren beschreven voor opbrengsten, het onderwijsleerproces en kwaliteitszorg. Deze normindicatoren vormen met elkaar de graadmeter aan de hand waarvan een school wordt beoordeeld.

Een school krijgt een aangepast toezichtarrangement als én de eindopbrengsten onvoldoende zijn én er daarnaast twee of meer normindicatoren van het onderwijsleerproces als onvoldoende worden beoordeeld. De school wordt dan zwak of zeer zwak genoemd. Scholen die normaal presteren krijgen het basis-toezichtarrangement.

Om de beoordelingen zo objectief mogelijk te laten zijn heeft de Inspectie een beslisschema opgesteld, dat u kunt downloaden uit de rechterkolom hiernaast.

Informatie: Sicco Baas, shbaas@vosabb.nl, of 06-51 91 46 94.

Bijlagen