Besluit dagloonregels gewijzigd

Per 1 januari 2008 is een wijziging van het Besluit dagloonregels werknemersverzekeringen in werking getreden. De wijziging houdt in dat iemand na twee jaar ziekte een werkloosheidsuitkering of een uitkering voor arbeidsongeschiktheid krijgt op basis van dezelfde grondslag. Lees verder

De wijziging geldt alleen voor nieuwe uitkeringen. Werknemers die na twee jaar ziekte niet hersteld zijn, krijgen ofwel een (gedeeltelijke) werkloosheidsuitkering ofwel een (gedeeltelijke) uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

De WW-uitkering gaat nu uit van het inkomen in het jaar voor de uitkering begint. Bij de WIA is dat anders: daar geldt het inkomen in het jaar voor de eerste ziektedag.

Hetzelfde jaar als startpunt nemen kan gevolgen hebben voor de toekomstige WW-uitkeringen. Dat doet zich voor als het loon in de eerste twee ziektejaren meer stijgt dan de jaarlijkse aanpassing van de uitkering. De uitkering kan dan lager zijn dan met de huidige regeling het geval zou zijn.

Het gelijktrekken leidt ook tot minder administratieve lasten voor werkgevers en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl