Besluit over Vlaams hoofddoekjesverbod uitgesteld

In het openbaar onderwijs in Vlaanderen komt voorlopig geen hoofddoekjesverbod. De Raad van State in Brussel heeft een besluit daarover opgeschort, omdat eerst het Belgisch Grondwettelijk Hof zich erover moet buigen. Lees verder

Het overkoepelend bestuur van GO!, het openbaar onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, kwam in september vorig jaar met de maatregel om hoofddoekjes te verbieden. De afkondiging van het algehele verbod in het Vlaamse openbaar onderwijs volgde op het hoofddoekjesverbod van het Koninklijk Atheneum in de Antwerpse wijk Hoboken. Die school vermoedde dat sommige islamitische meisjes werden gedwongen een hoofddoekje te dragen.

Een leerlinge van het openbare atheneum stapte naar de Belgische Raad van State (RvS), omdat zij het niet eens was met het verbod. De RvS sprak geen inhoudelijk oordeel uit, maar bepaalde dat de klacht te laat was ingediend. De raad heeft nu een volgend oordeel over het algehele hoofddoekjesverbod in het Vlaamse openbaar onderwijs opgeschort, omdat eerst het Grondwettelijk Hof in Brussel een advies moet geven. Dat wordt pas aan het einde van dit jaar verwacht.

Het hoofddoekjesverbod in Vlaanderen maakte daar een felle discussie los. Het kan worden gezien in het licht van de zogenoemde laïcité, de strikte scheiding van kerk en staat, die bepalend is in het Franse openbaar onderwijs. Daar is elke uiting van religie in openbare scholen taboe. Het Vlaamse verbod, waarover het besluit nu dus is opgeschort, zou dan ook moeten gelden voor bijvoorbeeld christelijke kruisen en joodse keppeltjes.