Bestedingstermijn frisse lucht tot september 2011

De uiterste termijn waarbinnen scholen en gemeenten de ‘Regeling aanvullende bekostiging energiebesparing/binnenmilieu 2009/2010’ mogen uitvoeren is verlengd tot 4 september 2011. Dat meldt DUO. Lees verder

De eerder toegekende bedragen zouden op grond van de oorspronkelijke regeling uiterlijk op 31 december van dit jaar moeten zijn uitgegeven. Deze eis bleek in de praktijk op veel plaatsen tot problemen te leiden, omdat de uitvoering van regeling complex bleek te zijn.

Zo traden er vertragingen op bij de opstelling van Energie en Binnenmilieu Adviezen (EBA’s). Ook noodzakelijke overleggen, besluitvormingstrajecten en aanbestedingsvoorschriften bleken in de praktijk tijdrovender dan verwacht.

Aan de bel trekken
VOS/ABB kreeg hierover veel signalen binnen, niet alleen van aangesloten schoolbesturen maar ook van gemeenten, en trok hierover aan de bel. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de PO-Raad zagen ook in dat de uitvoering onder een onmogelijke tijdsdruk stond. Het ministerie van OCW heeft op basis van de bezwaren uit het onderwijsveld besloten de termijn te verlengen.

Een voorbeeld van een gemeente die door tijdsdruk in problemen raakte, is De Wolden in Zuidwest-Drenthe. Daar worden twee gebouwen uitgebreid voor de vorming van brede scholen. Als gevolg hiervan moet er een andere aanbestedingsprocedure worden gevolgd, waardoor geplande energiebesparende maatregelen niet voor 31 december 2010 zullen zijn uitgevoerd.

Meer lucht
Het uitstel tot september 2011 biedt de betrokken besturen en gemeenten in elk geval meer lucht. Het is nog niet duidelijk in hoeverre het uitstel de problemen overal kan oplossen.

Klik hier voor de officiële mededeling van DUO. 

Informatie: Erik Frieling, 06-53324792, efrieling@vosabbconsulting.nl