VOS/ABB Bestelformulier

Bent u lid van VOS/ABB * Ja Nee
Naam organisatie *
Afdeling
Naam *
Adres *
Postcode *
Plaats *
Telefoonnummer *
E-mailadres *

Velden met een * zijn verplicht.


aantal titel prijs leden* prijs niet-leden* bedrag
Handreiking: groei door krimp 12,50 49,50
Brochure over goed onderwijsbestuur 4,65 19,95
Katern 1: Arbobeleid en Veiligheid 4,95 19,95
Katern 2: Wegwijzer Wet Bescherming Persoonsgegevens 4,95 19,95
Katern 4: Auteursrechtelijke bijdragen 4,95 19,95
Katern 5: Levensloop 4,95 19,95
Katern 6: Functiewaardering en FUWA PO 4,95 19,95
Katern 7: Toelating en verwijdering leerlingen VO 4,95 19,95
Katern 8: Toelating en verwijdering leerlingen PO 4,95 19,95
Katern 9: Vervangingsfonds, Participatiefonds en Risicofonds 4,95 19,95
Katern 13: Btw-richtlijnen in het onderwijs 4,95 19,95
Katern 14: Aanstelling- en ontslagbeleid PO 4,95 19,95
Katern 15: School en aansprakelijkheid 4,95 19,95
ITS onderzoek: Verdeling van taken en verantwoordelijkheden 12,00 44,95
Verbindend werken 5,15 19,95
Sturen in de nieuwe school 8,20 29,95
Personele kosten onder lumpsum 7,70 29,95
Ontwikkelingen sociale zekerheid PO 7,50 29,95
Nog één stap 12,85 49,95
Financiële arbeidsvoorwaarden 2007-2009 8,00 29,95
Cd-Rom VOS/ABB katernen 1 t/m 15 15,45 29,95
Boekje over openbaar onderwijs 8,25 31,95
Onderzoeksrapport IVA 'Verzelfstandiging openbaar primair onderwijs' 6,50 24,95
Toolkit Toezicht Onderwijs 16,81 64,95
Katern 16: Goed onderwijs, goed bestuur 4,95 19,95
Het MaS spel: Een voorlichtingsspel over de Maatschappelijke Stage 55,00 59,95
Bewaarmapje katernen 2,05 9,95
Totaal Bedrag:
 

Als een publicatie niet in de bovenstaande lijst voorkomt, is deze uitverkocht. Leden kunnen deze dan wel downloaden uit de rubriek Publicaties.

*alle bedragen zijn exclusief BTW, inclusief verzendkosten, met uitzondering van MaS-spel: dit bedrag is inclusief BTW, exclusief verzendkosten.