Bestemmingbox checkt besteding geoormerkt geld

Met de publicatie in de Staatscourant is de ‘Regeling bestemmingsbox’in werking getreden. Hiermee kan de minister van onderwijs bij schoolbesturen informatie opvragen over de besteding van middelen voor bepaalde beleidsdoelen, zo meldt DUO-CFI. Lees verder

Met de ‘Regeling bestemmingsbox’ kan het ministerie inzicht krijgen in de besteding van subsidies die voor een bepaald doel worden verstrekt. Het gaat hier dus om geld van aparte subsidieregelingen. De besteding van deze zogenoemde stimuleringsbijdragen moet in het jaarverslag worden verantwoord.

De ‘Regeling bestemmingsbox’ is niet bedoeld voor de lumpsumbekostiging, waarvan de verschillende onderdelen immers niet-geoormerkt zijn.

Klik hier voor de ‘Regeling bestemmingsbox’ op de website van DUO-CFI.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl