Besturen boos over Amsterdamse kwaliteitsnorm

In Amsterdam is onrust ontstaan over de openbaarmaking van de prestaties van basisscholen op basis van de zogenoemde Asschernorm. Dat is een eigen kwaliteitsnorm die onderwijswethouder Lodewijk Asscher oplegt aan de basisscholen. Lees verder

De Asschernorm is strenger dan die van de Inspectie van het Onderwijs. Dit leidt ertoe dat er volgens de Asschernorm meer basisscholen in Amsterdam slecht presteren dan volgens de norm van de inspectie. Vooral het feit dat wethouder Asscher een lijst openbaar heeft gemaakt waarop iedereen kan zien welke scholen het volgens hem niet goed doen, heeft onrust veroorzaakt.

Algemeen directeur René Peeters van de bij VOS/ABB aangesloten stichting voor openbaar primair onderwijs Amsterdam West Binnen de Ring, die spreekt namens alle besturen in de hoofdstad, zegt in een artikel in Trouw dat de Asschernorm scholen diskwalificeert die door de inspectie als goed worden beschouwd. ‘Wat denkt u dat dit voor de medewerkers en de ouders op die scholen betekent? Onverteerbaar’, aldus Peeters.

Wethouder Asscher noemt deze reactie in Trouw overtrokken. ‘Wij willen meer ambitie in scholen brengen. De kansen voor kinderen in de stad zijn niet gelijk, doordat er scholen zijn die veel beter kunnen presteren.’ Hij erkent wel dat de gemeente formeel niet gaat over de kwaliteit van het basisonderwijs.

Klik hier voor het artikel in Trouw;

Klik hier voor een eerder artikel in Het Parool.