Besturen komen steeds meer tekort op exploitatie

Senior adviseur Hans Heijltjes van VOS/ABB’s onderwijshuisvestingspartner Hevo heeft een analyse gemaakt van de structureel tekortschietende exploitatievergoedingen in het primair onderwijs. 

Bij de Helpdesk van VOS/ABB komen steeds meer vragen en signalen binnen over problemen die schoolbesturen ervaren om de exploitatiekosten van schoolgebouwen binnen de perken te kunnen houden. Dit probleem is het gevolg van een combinatie van de structureel te lage exploitatievergoedingen en stijgende kosten. Hans Heijltjes laat in zijn analyse zien hoe alarmerend het probleem al is en dat het almaar groter groot.

VOS/ABB dringt er bij de PO-Raad op aan om deze kwestie samen met de overige besturenorganisaties stevig onder de aandacht te brengen van de politiek.

VOS/ABB organiseert met adviesbureau Hevo een bijeenkomst over de doordecentralisatie van het buitenonderhoud van schoolgebouwen. Deelname aan de bijeenkomst op 3 oktober in Woerden is gratis voor leden van VOS/ABB.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl