Besturen moeten asbestrisico’s in kaart brengen

Schoolbesturen moeten uiterlijk op 1 juli 2012 weten of in hun gebouwen asbest aanwezig is. Dat is de uitkomst van een spoeddebat in de Tweede Kamer. Lees verder

Het spoeddebat volgde op de uitzending van het programma Zembla op 15 januari. Daarin kwam naar voren dat in een deel van de schoolgebouwen asbestrisico’s aanwezig zijn. Dit geldt zowel voor het primair als voortgezet onderwijs.

Staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu benadrukte in de Kamer dat schoolbesturen de eerstverantwoordelijke zijn om de risico’s in kaart te brengen en eventueel maatregelen te nemen. Hij wil dat alle besturen voor juli 2012 een inventarisatie laten uitvoeren.

VOS/ABB benadrukt het belang van dergelijke inventarisaties, niet alleen in het licht van de gezondheid van leerlingen en personeelsleden, maar ook omdat besturen grote juridische risico’s lopen als er geen inventarisaties worden uitgevoerd. Zie hiervoor het gerelateerde bericht in de rechterkolom.