Besturen moeten tijdig ontslagen voorbereiden

Schoolbesturen die personeel zullen moeten ontslaan als de voorgenomen bezuiniging op passend onderwijs doorgaat, moeten zich daar nu al op voorbereiden. Als ze dat niet tijdig doen, lopen ze grote financiële risico’s. Lees verder

Hoewel de race nog niet helemaal is gelopen, wijst alles erop dat de bezuiniging van 300 miljoen euro op passend onderwijs doorgaat. Minister Marja van Bijsterveldt van OCW blijft stevig aan haar plan vasthouden en heeft daar de politieke steun voor van de coalitiepartijen VVD en CDA en de gedoogpartner PVV in de Tweede Kamer.

Dit betekent dat besturen die hard door de bezuiniging zullen worden getroffen, nu helaas al rekening moeten gaan houden met gedwongen ontslagen. Het is ten zeerste af te raden om tot het laatste moment te wachten met de voorbereidingen hierop, omdat er dan tijdnood kan ontstaan met alle juridische en financiële risico’s van dien.

VOS/ABB kan u adviseren. Neemt u hiervoor contact op met de VOS/ABB-Helpdesk: 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl.

In de rechterkolom staat meer informatie van de PO-Raad.

Bijlagen