Besturen slaan alarm over bezuinigingen

Twee schoolbesturen uit het zuiden van het land trekken bij minister Marja van Bijsterveldt van OCW aan de bel over de ontoelaatbare gevolgen van de bezuinigingen op het primair onderwijs. Lees verder

Het bij VOS/ABB aangesloten bestuur Prodas met scholen voor primair onderwijs in de Brabantse plaatsen Deurne, Asten en Someren en het samenwerkingsbestuur Kerobei met scholen in Venlo en omgeving geven in een brief aan Van Bijsterveldt aan dat de continuïteit van de onderwijskwaliteit in het geding is. ‘Dit achten (…) wij onwenselijk en volstrekt onacceptabel’, zo staat in de brief.

De twee organisaties wijzen onder meer op de bezuiniging van ruim 90 miljoen euro op het budget voor bestuur en management (B&M). VOS/ABB tekende vorig jaar na Prinsjesdag, toen deze bezuiniging op het primair onderwijs bekend werd, direct bezwaar aan bij de toenmalige staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW en de Tweede Kamer. Dit kon echter niet voorkomen dat deze bezuiniging door een meerderheid van de Kamer werd geaccepteerd.

Ook gaat de brief in op de bezuiniging van 300 miljoen euro op de invoering van passend onderwijs. Ook deze bezuiniging door het huidige kabinet is door de Tweede Kamer goedgekeurd. Tevens wijzen de twee besturen op het uit de pas lopen van de gemiddelde personeelslast (gpl) en de landelijke kosten voor primair onderwijs. Ook de al jaren tekortschietende vergoeding voor de materiële instandhouding begint de besturen steeds meer parten te spelen.

De briefschrijvers stellen de minister voor de bezuiniging op het budget B&M terug te draaien en om de bezuiniging op de invoering van passend onderwijs niet door te laten gaan. Ook zou de vergoeding voor materiële instandhouding moeten worden aangepast en het referentiemodel moeten worden verbeterd.

De brief aan minister Van Bijsterveldt is ondertekend door hoofd financiën Patty Proenings van Prodas en bestuurslid Huub Hovens van Kerobei. U kunt de brief downloaden uit de rechterkolom van dit bericht.

Bijlagen