Besturen verantwoordelijk voor Nijmeegs aanmeldingen

De schoolbesturen moeten de verantwoordelijkheid krijgen voor het centrale aanmeldsysteem in de gemeente Nijmegen, om basisscholen gemengder te maken. Bovendien moet het systeem persoonlijker worden. Uit een evaluatie blijkt dat het centrale aanmeldsysteem niet het gewenste resultaat heeft. Lees verder

Uit het evaluatierapport blijkt dat de aandacht vooral is uitgegaan naar de centrale aanmelding en minder naar de andere pijlers van het Nijmeegse beleid, namelijk het stimuleren van een bewuste schoolkeuze, extra investeren in minder populaire scholen en meer gemengde wijken creëren.

De centrale aanmelding op zich en de twee belangrijkste voorrangsregels -broertje/zusje op dezelfde school en afstand tussen huis en school- kunnen over het algemeen op instemming van de betrokkenen rekenen. Toch voelen veel ouders het systeem ook als een beknotting van de keuzevrijheid. Over de derde voorrangsregel, om de aantallen kansarme en kansrijke kinderen met elkaar in evenwicht te brengen, wordt negatief gedacht. Bovendien wordt Schoolwijzer Nijmegen als onpersoonlijk en bureaucratisch ervaren.

Het Nijmeegse college van B&W adviseert nu om de vrije en bewuste keuze van ouders voor een basisschool voorop te stellen, waarbij onderwijskwaliteit een basisvoorwaarde is. ‘Ouders die dicht bij een populaire school wonen, kunnen erop vertrouwen dat hun kind op deze school terecht kan’, meldt het college. ‘Het is van belang dat ouders uit eigen overtuiging een bewuste keuze maken voor een school in de buurt.’

Verder wil het Nijmeegse college dat de schoolbesturen verantwoordelijk worden voor de centrale aanmelding en de aanname van leerlingen, net zoals zij al verantwoordelijk zijn voor de onderwijskwaliteit. Het aannamebeleid moet transparant en eerlijk zijn, benadrukken B&W. De gemeente zou nog wel een faciliterende rol kunnen spelen, bijvoorbeeld voor het organiseren van goede voorlichting dicht bij de school. Het college wil daar 50.000 euro per jaar voor uittrekken.

Klik hier voor een uitgebreider bericht op de website van de gemeente Nijmegen.