Besturen willen extra subsidies in lumpsum

Een groep schoolbesturen in het primair onderwijs geeft in een brief aan de Tweede Kamer aan dat additionele subsidies moeten worden opgenomen in de lumpsumfinanciering. Op die manier kan er per saldo meer geld worden besteed aan onderwijskwaliteit. Lees verder

De 16 besturen die de brief aan de Vaste Kamercommissie voor OCW hebben geschreven, komen uit de provincies Flevoland, Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen. Er zitten twee leden van VOS/ABB bij: de Stichting OBAONOP voor openbaar primair onderwijs in de Noordoostpolder en de Stichting ROOBOL voor openbaar primair onderwijs in het Friese Lauwersgebied.

Zij stellen dat het twijfelachtig is of de talrijke subsidies die nu bovenop de lumpsum worden toegekend voldoende resultaat opleveren. ‘Versnippering van de middelen zorgt voor onsamenhangendheid in beleid, temeer daar voor structurele borging de middelen ontbreken.’ De briefschrijvers vragen om meer vertrouwen in hun bestuursvermogen. Ze willen ook minder bureaucratie, omdat daar volgens hen veel geld in verdwijnt.

Tevens pleiten ze voor een andere manier van denken over het onderwijs. Het zou steeds meer worden beschouwd als een kostenpost, terwijl goede scholen juist moeten worden gezien als een waardevolle investeringen in de toekomst.

De brief van de besturen aan de Vaste Kamercommissie van OCW staat in de rechterkolom van dit bericht.

Bijlagen